Aparell Digestiu
Cirurgia Ortopèdica Traumatologia
Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i Venereologia
Farmàcia Hospitalària 
Medicina Interna
Pneumologia 
Radiodiagnòstic

 

Direcció de Servei: Dr. Raúl Muñiz García

Gestoria acadèmica: Sra. Núria Pinilla Gutsens / Sra. M. José Domínguez Torres

President: Cap d’Estudis de FSE

Secretària: Sra. M. José Domínguez